ბანერი #1

ფინანსური ინსტრუმენტები

აკელისი – ტექნიკური ანალიზი A-დან Z-მდე

liter_analiz_a_z

წიგნში აღწერილია ყველა ძირითადი ინდიკატორის, მოკლე, მაგრამ ინფორმატიული დახასიათება.

პარალელურად აღწერილია ძირითადი საბაზისო განმარტებები.

სასარგებლო იქნება, როგორც დამწყები ტრეიდერებისთვის, ასევე გამოცდილებისთვის.

აკელისი – ტექნიკური ანალიზი A-დან Z-მდე

Leave a Reply

ბანერი #2