ბანერი #1

ფინანსური ინსტრუმენტები

ფორექსის უპირატესობები

მოკლედ იმ უპირატესობების შესახებ, რომელიც გააჩნია ფორექსს:

ვაჭრობის ყველაზე მაღალი მოცულობა მსოფლიოში. ყოველდღიური ჯამური მოცულობა აღწევს 3 ტრილიონ დოლარს. შედარებისთვის, ყველა საფონდო ბირჟის ვაჭრობის მოცულობა, ერთად აღებული შეადგენს 300 მილიარდ დოლარს. ფორექსის ამხელა მოცულობები, საშუალებას აძლევს მონაწილეებს, შეასრულონ ოპერაცია დღის ნებისმიერ მომენტში, იმაზე დაუფიქრებლად, არის თუ არა აქტივობა ბაზარზე.

მცირე დანახარჯები ოპერაციის შესრულებაზე. საფონდო ბირჟაზე (სადაც მიდის ვაჭრობა ფასიანი ქაღალდებით) ტრეიდერი იხდის დიდ საკომისიოს, რაც სავალუტო ბაზარზე არ ხდება.

პროგნოზირების შესაძლებლობაროცა მსოფლიო ვალუტები ახდენენ რეაქციას გამომავალ მაკროეკონომიკურ მონაცემებზე და სხვა ახალ ამბებზე, რითაც ქმნიან პირობას მომგებიანი ოპერაციების შესრულებისთვის.

ბაზრის დამოუკიდებლობა – ძირითად შემთხვევაში ბაზარი ვითარდება მკაცრად საბაზრო კანონების მიხედვით.

მცირე სახსრები საქმიანობაში ჩასართველად. ინვესტორების და ტრეიდერების უმეტესობა ვაჭრობაში მონაწილეობას იღებს მცირე საწყისი კაპიტალით.

მუშაობის დრო ინდივიდუალურია და შეუზღუდავი –  ვაჭრობა მიდის სამუშაო დღეებში, 24 საათის განმავლობაში. უშუალოდ ტრეიდერი გადასაწვეტია, როდის ჩაერთოს მუშაობაში და როდის არა.

Leave a Reply

ბანერი #2