ბანერი #1

ფინანსური ინსტრუმენტები

Tag Archives: ტექნიკური ანალიზი

liter_analiz_a_z

აკელისი – ტექნიკური ანალიზი A-დან Z-მდე

წიგნში აღწერილია ყველა ძირითადი ინდიკატორის, მოკლე, მაგრამ ინფორმატიული დახასიათება. პარალელურად აღწერილია ძირითადი საბაზისო განმარტებები. სასარგებლო იქნება, როგორც დამწყები ტრეიდერებისთვის, ასევე გამოცდილებისთვის. აკელისი – ტექნიკური ანალიზი A-დან Z-მდე

forex_psychology

ტექნიკური ანალიზის შესახებ.

ლ.მორისი როცა ვლაპარაკობთ ტექნიკური ანალიზის შესახებ, კარგი იქნებოდა გვახსოვდეს, რომ საგნები ყოველთვის არ აღმოჩნდება ხოლმე, ისეთი, როგორიც გვეჩვენება. ბევრი რამ, რაც გვგონია, რომ ვიცით, სინამდვილეში, სულ სხვაგვარი აღმოჩნდება ხოლმე. ბევრ ადამიანს ჰგონია, რომ წყალი აბაზანიდან ბოლოში უფრო მალე იცლება ვოდრე თავიდან, ან რომ ძაღლებს ენა

uiliamsis-achkareba-shenelebis-indikatori

უილიამსის აჩქარება / შენელების ინდიკატორი

  ტექნიკური ანალიზის საშუალებები ცდილობს წინასწარ განსაზღვროს ფასის შესაძლო მოძრაობის დინამიკა. ეს მცდელობა ეყრდნობა მოსაზრებას, რომ ფასის ცვლილება არის ბოლო ეტაპი ბაზარზე მომხდარი ცვლილებისა, და რომ ფასის ცვლილებას წინ უსწრებს სხვა ფაქტორების ცვლილება. ერთერთი ფაქტორი არის ფასის მამოძრავებელი ძალა. ფასის მიმართულების ცვლილებისთვის საჭიროა, რომ შეიცვალოს

statiebi

საბაზრო პროფილი

საბაზრო პროფილი დამუშავებული იქნა პიტერ სტეიდლმაიერის (Peter Steidlmayer) მიერ. მან ბაზარი წარმოადგინა ისეთი ფორმით, რომ შესაძლებელი ყოფილიყო ობიექტური ინფორმაციის კითხვა, რომელსაც ბაზარი იძლევა და რომლის მიღებაც არა არის იოლი ინფორმაციის ჩვეულებრივ წარმოდგენის დროს.  ტრეიდერების უმრავლესობა ვაჭრობისას იყენებს ბაზრის გარე ფაქტორებს – სტოპებს, ბაზრის ფასის ხანგრძლივ

forex-analizis-metodebi

ანალიზის მეთოდი – ფუნდამენტური vs ტექნიკური

ტრეიდერების ურავლესობა ბაზრის ანალიზის დროს იყენებს ტექნიკურ ანალიზს. უფრო ნაკლები რაოდენობა იყენებს ფუნდამენტალურ ანალიზს და დაახლოებით ამდენივე ორივეს ერთად. თუ ჩვენ ვვაჭრობთ მოკლე ინტერვალებზე, ტექნიკური ანალიზი სავსებით მისაღებია, რადგან მისი საშუალებით ჩვენ შეგვიძლია შევიქმნათ წარმოდგენა ბაზრის მდგომარეობის, ხასიათის, აქტიურობის შესახებ. ასევე მისი მდგომარეობა უახლოეს, თუ

forex-eliot

ელიოტის ტალღური თეორია – სრული კურსი

წიგნში აღწერილია ტექნიკური ანალიზის მეთოდის – ელიოტის ტალღური თეორიის სრული კურსი. ვერ წარმოიდგენთ, თავის დროზე, რამდენი ძებნა დამჭირდა, რომ ეს სახელმძღვანელო ხელში ჩამეგდო. თავად არ გახლავართ ელიოტის ტალღური თეორიის მიმდევარი, მაგრამ ვისაც სურვილი აქვს, რომ ფუნდამენტური წარმოდგენა ჰქონდეს ელიოტის ტალღურ თეორიაზე, ეს გაკვეთილების ნაკრები მისთვის არის.

nison-japan

ნისონი – იაპონური სანთლები

წიგნში აღწერილია ტექნიკური ანალიზის მეთოდები იაპონური სანთლების საშუალებით. იაპონური სანთლები საშუალებას იძლევა ჩავწვდეთ ბაზრის ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას. არაერთი ტრეიდერისთვის იაპონური სანთლების საშუალებით ტექნიკური ანალიზი, არის ძირითადი ინსტრუმენტი ბაზარზე სამუშაოდ.  სასარგებლო იქნება, როგორც დამწყები ტრეიდერებისთვის, ასევე გამოცდილებისთვის. ნისონი – იაპონური სანთლები

ბანერი #2