ბანერი #1

ფინანსური ინსტრუმენტები

Tag Archives: ცვლილების ნორმა

Momentum_1

მომენტის ინდიკატორი (Momentum)

ინდიკატორი მომენტუმი (Momentum) აჩვენებს რამდენად განსხვავდება მიმდინარე ფასი, n პერიოდით წინა ფასისგან, ანუ ეს ინდიკატორი აჩვენებს ფასის ცვლილების სიჩქარეს, ტემპს. ეს იმდიკატორი ისევე როგორც ინდიკატორი ”ცვლილების ნორმა”, არის ერთერთი მარტივი, მაგრამ ეფექტური ინდიკატორი.    ნახ. 1  ინდიკატორში სტანდარტულად არჩეულია პარამეტრი n=14 პერიოდი. მისი გამოთვლა ხდება

cv_norma

ცვლილების ნორმა (Rate of Change, ROC)

  ცვლილების ნორმა, ან ცვლილების სიჩქარე (Rate of Change, ROC) – არის ძალზედ მარტივი, მაგრამ ეფექტური ტექნიკური ინდიკატორი, რომელიც გვიჩვენებს, რა სიჩქარით იცვლება ინსტრუმენტის ფასი. ეს ინდიკატორი მომენტუმთან ერთად არის ალბათ ყველაზე მარტივად გამოსათვლელი ინდიკატორი. ინდიკატორი აჩვენებს ფასს წინა ფასებთან მიმართებაში.   ნახ. 1 გამოთვლა

ბანერი #2