ბანერი #1

ფინანსური ინსტრუმენტები

Tag Archives: წინააღმდეგობა

skalpingis-strategia

სკალპინგის სტრატერია

ეს სტრატეგია (ავტორი იმრან საითი) გათვლილია 5 წუთიან დროით ინტერვალებზე სამუშაოდ. სკალპინგი ეწოდება ვაჭრობის სტილს, რომელიც ითვალისწინებს მოკლე დროით ინტერვალებზე მუშაობას, როცა ხდება ფასის მცირე მოძრაობების თვალთვალი და ნებისმიერ ხელსაყრელ მომენტში ვაჭრობაში ჩართავა. სკალპინგის მიმართ არაერთგვაროვანი დამოკიდებულებაა, ბევრი მას არ მიესალმება, რადგან ითვლება რომ ასეთი

ind_bolinj_1

Bollinger bends – ბოლინჯერის ხაზები

ბოლინჯერის ხაზები არის ერთერთი ყველაზე უფრო გავრცელებული და პოპულარული ინდიკატორი. შექმნილია ჯონ ბოლინჯერის მიერ. ეს ინდიკატორი აერთიანებს თავისთავში ისეთი ინდიკატორების თვისებებს, როგორიცაა მომენტი, მოცულობა, ღია ინტერესი, სტანდარტული გადახრა და სხვ.  ბოლინჯერის ხაზები აიგება, როგორც ორი, ზედა და ქვეადა ზოლი, შუაში გამავალი მცოცავი საშუალოს ხაზის გასწვრივ.

ბანერი #2