წიგნში აღწერილია ყველა ძირითადი ინდიკატორის, მოკლე, მაგრამ ინფორმატიული დახასიათება.

პარალელურად აღწერილია ძირითადი საბაზისო განმარტებები.

სასარგებლო იქნება, როგორც დამწყები ტრეიდერებისთვის, ასევე გამოცდილებისთვის.


აკელისი – ტექნიკური ანალიზი A-დან Z-მდე