სისტემაში შესვლა

ხარები “რქების ქვემოდან ამოკვრით, მთასაც კი გადავაბრუნებ...”

Forex Bull
Forex Bear

დათვები “თათის ზემოდან დარტყმით, მე შემიძლია მივიღო ჩემი სარგებელი...”

ცვლილების ნორმა (Rate of Change, ROC)

avatar

ავტორი Jul 21, 2009 კატეგორია ინდიკატორები.
შეგიძლიათ უპასუხოთ აქვე ან გამოიყენოთ ფორუმი . შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ დისკუსიას trackback–ით.

 

ცვლილების ნორმა, ან ცვლილების სიჩქარე (Rate of Change, ROC) – არის ძალზედ მარტივი, მაგრამ ეფექტური ტექნიკური ინდიკატორი, რომელიც გვიჩვენებს, რა სიჩქარით იცვლება ინსტრუმენტის ფასი.
ეს ინდიკატორი მომენტუმთან ერთად არის ალბათ ყველაზე მარტივად გამოსათვლელი ინდიკატორი.

ინდიკატორი აჩვენებს ფასს წინა ფასებთან მიმართებაში.

 

cv_norma

ნახ. 1

გამოთვლა ხდება შემდეგი ფორმულით:

ROC =100% * (Close / Closen)

არსებობს გარკვეული შეუთანხმებლობა ექსპერტებს შორის ფორმულის თაობაზე, მისი მეორე ვარიანტი გამოიყურება ასე:

ROC =100% * ( (Close – Closen)/ Closen)

სადაც : ROC – ცვლილების ნორმა; Close – მიმდინარე დახურვის ფასი; Closen – n პერიოდის წინ დახურვის ფასი;

 

თუ მიმდინარე ფასი მეტია წინა ფასზე ROC დადებითია, და პირიქით თუ ფასი ნაკლებია წინა ფასზე ROC უარყოფითია. n პერიოდის არჩევა დამოკიდებულია ტრეიდერზე, სტანდარტულად ის დგას 20-ზე. რაც ნაკლებია n მით მდორეა ინდიკატორი და მით ნაკლებია მისი ამპლიტუდა.

ინდიკატორი საშუალებას გვაძლევს თვალყური ვადევნოთ ფასის ცვლილების ტემპს. ინდიკატორის მიმართულების შეცვლა თავის მაქსიმუმებთან და მინიმუმებთან ნიშნავს, რომ ფასის მოძრაობის ტენდენცია გრძელდება, მაგრამ აღარ იკრებს ძალას, და იწყებს შენელებას.

ინდიკატორის მაგალითი მოყვანილია ნახაზზე 1. თუ დააკვირდებით წერტილს 1, ჩანს როგორ იზრდება ინდიკატორის მნიშვნელობა იმ მომენტში როცა ფასი სწრაფად იზრდება.

ითვლება რომ ინდიკატორი ზომავს მასის ოპტიმიზმისტურ და პესიმიზმისტურ განწყობას ბაზარზე.

თუ ფასი იზრდება და აღწევს თავის ახალ მაქსიმუმს, და ROC-იც იზრდება მაგრამ მისი მაქსიმუმი ნაკლებია წინა მაქსიმუმზე, ნიშნავს დივერგენციის (ანუ განსხვავების) წარმოშობას ფასსა და ინდიკატორს შორის და მოსალოდნელია ფასის მოძრაობის მიმართულების შეცვლას (ნახაზი 2). იგივენაირად მინიმუმებზე, თუ ფასის ახალ მინიმუმს შეესაბამება ROC-ის მინიმუმი, მაგრამ ეს მინიმუმი მეტია წინა მინიმუმზე, წარმოიქმნა დივერგენცია და მოსალოდნელია ფასის ზემოთ შემობრუნება.

cv_norma_2

ნახ. 2

უმეტეს შემთხვევაში ინდიკატორი გამოიყენება სხვა ინდიკატორებთან ერთად, სიგნალის დასადასტურებლად.

ის შეიძლება გამოყენებული იქნას ორი სხვადასხვა სახის სტრატეგიაში, ტრენდის მიმართულებით ვაჭრობაში და ტრენდის საწინააღმდეგო ვაჭრობაში.

ტრენდის მიმართულებით ვაჭრობისას სიგნალად გამოიყენება ინდიკატორის მიერ რამელიმე დონის გადაკვეთა ქვემოთ ან ზემოთ, შესაბამისად გაყიდვაზე და ყიდვაზე.
ტრენდის საწინააღმდეგო ვაჭრობისას სიგნალებად იყენებენ ინდიკატორის შემობრუნების მომენტებს, განსაკუთრებით მაქსიმუმბთან და მინიმუმებთან, იმის იმედით რომ ფასის ცვლილების სიჩქარე დაეცა და მოსალოდნელია ფასის მოძრაობის მიმართულების შეცვლა.

უარყოფითი მხარეები: ROC ისევე როგორც მცოცავი საშუალო, დამოკიდებულია ფასზე რომელიც n პერიოდის წინ არსებობდა, შესაბამისად მისი მნიშვნელობა აგვიანებს დროში.

პასუხისთვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ RSS 2.0

დატოვე კომენტარი

კომენტარისთვის აუცილებელია სისტემაში შესვლა , ან ისარგებლეთ ქვემოთ ფორმით

რ ე კ ლ ა მ ა 250x250

ვალუტის კურსი

ბოლო კომენტარები

არქივი ტეგების მიხედვით

Awesome ანეკდოტები აჩქარება/შენელების ინდიკატორი ბოლინჯერი ბროკერი გართობა დამწყებთათვის დივერგენცია ექსპერტი თანხების მენეჯმენტი იაპონური სანთლები ინდიკატორი კატეგორიები ლიტერატურა მარჯი მარჯინ ქოლი მეტაედიტორი მეტატრეიდერი მომენტუმი მოცულობა მცოცავი საშუალო მხარი პატერნი რა არის ფორექსი რისკების მენეჯმენტი საბალანსო მოცულობა სავაჭრო სტრატეგია სავაჭრო ტერმინალი საიტის შესახებ სახრჩობელა სკრიპტი სტოქასტიკი სტრატეგია ტექნიკური ანალიზი ტრეიდერი უზრუნველყოფა ურო ფორექსი ფსიქოლოგია ფუნდამენტური ანალიზი ცვლილების ნორმა ძალის ინდიკატორი წინააღმდეგობა წმინდა გრაალი ხუმრობები