სისტემაში შესვლა

ხარები “რქების ქვემოდან ამოკვრით, მთასაც კი გადავაბრუნებ...”

Forex Bull
Forex Bear

დათვები “თათის ზემოდან დარტყმით, მე შემიძლია მივიღო ჩემი სარგებელი...”

კატეგორია ‘ანალიტიკა’

123 ფიგურით ვაჭრობა

123 ფიგურით ვაჭრობა

ბევრი ეძებს ინდიკატორებს როგორც გზას ფორექსის ან ფასის მოძრაობის სწავლისათვის. მაგრამ, ჩემი აზრით ინდიკატორებს მოგვიანებით უნდა მიადგეს ადამიანი, როცა გარკვეულ ცოდნას დააგროვებს. ინდიკატორების ძებნას, ძირითადად ორ შემთხვევაში იწყებენ ხოლმე: 1. ადამიანს არ აქვს მინიმალური ცოდნა და ვერაფრით ვერ გაურკვევია რას დადის ფასი ზემოთ ქვემოთ ან რას ხატავს ფასი გრაფიკზე, და ფიქრობს ინდიკატორებში ვიპოვნი პასუხსო; 2. […]

სკალპინგის სტრატერია

სკალპინგის სტრატერია

  ეს სტრატეგია (ავტორი იმრან საითი) გათვლილია 5 წუთიან დროით ინტერვალებზე სამუშაოდ. სკალპინგი ეწოდება ვაჭრობის სტილს, რომელიც ითვალისწინებს მოკლე დროით ინტერვალებზე მუშაობას, როცა ხდება ფასის მცირე მოძრაობების თვალთვალი და ნებისმიერ ხელსაყრელ მომენტში ვაჭრობაში ჩართავა. სკალპინგის მიმართ არაერთგვაროვანი დამოკიდებულებაა, ბევრი მას არ მიესალმება, რადგან ითვლება რომ ასეთი ვაჭრობისას ნაკლები დრო რჩება ანალიზისთვის, ტრეიდერი მუდმივად მონიტორთან არის […]

სავაჭრო სტრატეგია – “4MA”

სავაჭრო სტრატეგია – “4MA”

  ეს სავაჭრო სტრატეგია ძალზედ მარტივია და საინტერესოა ახალბედებისათვის. სახელწოდებიდანაც ჩანს, რომ ის აგებულია მცოცავი საშუალოს ინდიკატორზე დაყრდნობით, კერძოდ მასში გამოყენებულია 4 მცოცავი საშუალოს ინდიკატორი, სხვადასხვა პერიოდით. სავაჭრო სიგნალების წარმოქმნას განსაზღვრავს მათი თანაფარდობა.  ინდიკატორი კარგად მუშაობს ყველა წყვილზე.  რეკომენდირებულია 1 საათიანი (Н1) დროითი ინტერვალი. გრაფიკზე განთავსებულია 4 მცოცავი საშუალო  პერიოდებით 200, 88, 43 და 20, ადვილი […]

სავაჭრო სტრატეგია “OZFX”

სავაჭრო სტრატეგია “OZFX”

  სტატიაში სავაჭრო სტრატეგია, მითითებული იყო რომ სტრატეგაში, მაქსიმალურად სკურპულოზურად უნდა იყოს დამუშავებული, ყველა ნაბიჯი რაც ტრეიდერს დასჭირდება ვაჭრობის პროცესში, შესვლის და გამოსვლის პირობები, თანხების მენეჯმენტი, რისკების მენეჯმენტი და ა.შ.  აქ აღწერილი სტრატეგია არ არის ის ნიმუში, რომელიც ყველა ამ ასპექტს ბოლომდე ითვალისწინებს, მაგრამ ის საინტერესოა იმით, რომ არის მარტივი, ასევე როგორც მისი მიმდევრები ამტკიცებენ […]

ფუნდამენტური ფაქტორების ანალიზი

ფუნდამენტური ფაქტორების ანალიზი

ფუნდამენტური ფაქტორები არის ნაციონალური ეკონომიკის ძირითადი მაკროეკონომიკური მაჩვენებელი, რომელიც ზემოქმედებს სავალუტო ბაზარზე და ვალუტის კურსზე.  ეს მონაცემები ქვეყნდება რეგულარულად. როგორც წესი ეს არის მაკროეკონომიკური სტატისტიკის მონაცემები, რომელსაც აქვეყნებს ნაციონალური სტატისტიკის ორგანოები. სააგენტო “რეიტერი” გამოქვეყნების მომენტშივე აწვდის მომხმარებელს, სხვადასხვა ქვეყნების, ახალ-ახალ სტატისტიკურ მონაცემებს. ამ მონაცემების გამოსვლის გრაფიკი წინასწარ არის ცნობილი, და მომენტალურად ვრცელდება.  დღეების მიხედვით ქვეყნდება […]

ტექნიკური ანალიზის შესახებ.

ტექნიკური ანალიზის შესახებ.

  ლ.მორისი როცა ვლაპარაკობთ ტექნიკური ანალიზის შესახებ, კარგი იქნებოდა გვახსოვდეს, რომ საგნები ყოველთვის არ აღმოჩნდება ხოლმე, ისეთი, როგორიც გვეჩვენება. ბევრი რამ, რაც გვგონია, რომ ვიცით, სინამდვილეში, სულ სხვაგვარი აღმოჩნდება ხოლმე. ბევრ ადამიანს ჰგონია, რომ წყალი აბაზანიდან ბოლოში უფრო მალე იცლება ვოდრე თავიდან, ან რომ ძაღლებს ენა უოფლიანდებათ და ა.შ. ზოგი ადამიანი ამბობს, რომ იმაზე მეტი […]

მთლიანი ნაციონალური პროდუქტი

მთლიანი ნაციონალური პროდუქტი

მთლიანი ნაციონალური პროდუქტი (Gross National Product – GNP) წარმოადგენს ნაციონალური ეკონომიკის ერთერთ უმთავრეს მაჩვენებელს. ასევე ის წარმოადგენს ბაზრის ფუნდამენტური ანალიზისთვის განმსაზღვრელ ინდიკატორს, ბაზრის და ვალუტის კურსის მოკლე და გრძელვადიანი პროგნოზირებისათვის.  მთლიანი ნაციონალური პროდუქტი თავის თავში მოიცავს სხვა, უფრო პატარა ეკონომიკურ ინდიკატორებს.  GNP -ს ფორმულა გამოისახება შემდეგნაირად:  GNP = C + I + G + X […]

პარიტეტული მსყიდველობითი უნარი

პარიტეტული მსყიდველობითი უნარი

სავალუტო ბაზარზე ორ ვალუტას შორის გაცვლითი კურსის ჩამოყალიბებაზე ძირითად ზეგავლენას ახდენს ქვეყნების ეკონომიკების მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები. ვალუტების თანაფარდობის დასადგენად ბევრ მეთოდს გამოიყენებენ. ამ მეთოდების შემავალი პარამეტრებია ძირითადად, ქვეყნების ეკონომიკური უწყებების მიერ გამოქვეყნებული მაკრო პარამეტრები. სხვადასხვა ქვეყნის მონაცემებით ამ პარამეტრების შედარების საფუძველზე, ხდება მსჯელობა კურსების თანაფარდობაზე. ერთერთ ასეთ თეორიას წარმოადგენს ფუნდამენტური ანალიზის ინსტრუმენტი:  ვალუტის კურსი პარიტეტული მსყიდველობითი […]

სავაჭრო სტრატეგია

სავაჭრო სტრატეგია

  სავაჭრო სტრატეგია არის ჩამოყალიბებული ქცევების ნაკრები, რომელსაც ტრეიდერი აყალიბებს თავისი ან ზოგადი გამოცდილებიდან გამომდინარე. ეს არის წესები, რომელზეც ტრეიდერი თანხმდება საკუთარ თავთან სანამ ვაჭრობას დაიწყებს. ეს ნიშნავს, რომ ტრეიდერი წინასწარ განსაზღვრავს თავისი ქცევის პირობებს და წინასწარ აყალიბებს, როგორც მინიმუმ, შემდეგ პუნქტებს: რა შემთხვევაში შევა და რა მიმართულებით ჩაერთვება ვაჭრობაში; დეპოზიტიდან გამომდინარე, რა შემთხვევაში, რა […]

ანალიზის მეთოდი – ფუნდამენტური vs ტექნიკური

ანალიზის მეთოდი – ფუნდამენტური vs ტექნიკური

ტრეიდერების ურავლესობა ბაზრის ანალიზის დროს იყენებს ტექნიკურ ანალიზს. უფრო ნაკლები რაოდენობა იყენებს ფუნდამენტალურ ანალიზს და დაახლოებით ამდენივე ორივეს ერთად. თუ ჩვენ ვვაჭრობთ მოკლე ინტერვალებზე, ტექნიკური ანალიზი სავსებით მისაღებია, რადგან მისი საშუალებით ჩვენ შეგვიძლია შევიქმნათ წარმოდგენა ბაზრის მდგომარეობის, ხასიათის, აქტიურობის შესახებ. ასევე მისი მდგომარეობა უახლოეს, თუ უფრო ადრინდელ წარსულში. მაგრამ თუ ჩვენ სტრატეგიული ტრეიდერი ვართ, და […]

რ ე კ ლ ა მ ა 250x250

ვალუტის კურსი

ბოლო კომენტარები

არქივი ტეგების მიხედვით

Awesome ანეკდოტები აჩქარება/შენელების ინდიკატორი ბოლინჯერი ბროკერი გართობა დამწყებთათვის დივერგენცია ექსპერტი თანხების მენეჯმენტი იაპონური სანთლები ინდიკატორი კატეგორიები ლიტერატურა მარჯი მარჯინ ქოლი მეტაედიტორი მეტატრეიდერი მომენტუმი მოცულობა მცოცავი საშუალო მხარი პატერნი რა არის ფორექსი რისკების მენეჯმენტი საბალანსო მოცულობა სავაჭრო სტრატეგია სავაჭრო ტერმინალი საიტის შესახებ სახრჩობელა სკრიპტი სტოქასტიკი სტრატეგია ტექნიკური ანალიზი ტრეიდერი უზრუნველყოფა ურო ფორექსი ფსიქოლოგია ფუნდამენტური ანალიზი ცვლილების ნორმა ძალის ინდიკატორი წინააღმდეგობა წმინდა გრაალი ხუმრობები